Jeg møter mange vakre sjeler når jeg tar i mot for coaching. Slik jeg ser det er hver og en unik og bærer med seg sin egen baggasje i form av historie, drømmer, håp, refleksjon og alt som ellers rommer i deres egen versjon av verden.

De finner veien til Gaia Balanse av ulike grunner og min agenda er alltid å stille nøytral, men ivaretakende og med uskrevne ark. Ta i mot og møte vedkommende akkurat der vedkommende er. I deres verden.

Underveis i den første samtalen blir det klart hva som er grunnen til at vedkommende har kommet og hva som er målet. Deretter kan veien frem mot mål stakes ut. Min funksjon kan sees på som en som hjelper til med å fjerne hindre mot mål og som legger verktøy i en stor verktøykasse. Ressursene som skal brukes, finnes alltid i den enkelte. Jeg har en genuin tro på at hver og en av oss har alle ressurser som skal til for endringer slik at stivalg som er gjort tidligere kan byttes ut med E6 og strak strekning mot nettopp det som er målet.

Slik jeg ser det har hver og en av oss muligheter til å skape oss det livet vi vil ha om vi bare har vilje til å velge vekk det som begrenser oss. Begrensninger vi har tatt på oss og som aldri kan bli annet enn nettopp noe som gir oss begrensninger. Dette enten det gjelder fysisk, psykisk eller følelsesmessig.

Spør deg selv; “ER jeg viktig nok i mitt liv?”

Hvis du setter deg først i ditt liv og gir deg selv det trenger i likhet med at du gir andre det de trenger, så er mye gjort. Da har du begynt på rett vei. Du kan hver dag, når som helst, stille deg selv spørsmålet; “Hva er det jeg trenger for å ha det bra? Er det noe jeg mangler for å kjenne på det som er viktig for meg?”, for deretter å ta ansvar for å gi deg selv det du har behov for.

Hvem skal ta ansvar for deg? Hva vil skje om du bevisst velger å ta det ansvaret selv? Gjøre det selv til den aller viktigste personen i ditt liv slik at du også kan være god for andre både nå og i fremtiden?

DU kan hele tiden bestemme deg for å gi deg selv det du trenger.

Om du spør; “hva trenger jeg for å ha det bra?” og svaret er f.eks “glede”, så blir neste spørsmål; hva kan du aktivt gjøre for å gi deg selv det som bidrar til glede? Hva gir deg glede? Hva er glede for deg?

Du ER den aller viktigste. For at du skal være god for de du er glad i, så må du ta ansvar for deg selv. Gi deg selv det du trenger. Fylle på og holde kontakt med deg der inne i deg.

Jeg liker så godt når det instruerers i sikkerhetsinstruks ombord på fly. Har du fått med deg hva som faktisk sies i forhold til bruk av oksygenmasker hvis behov? Hva om du tok med deg de kloke ordene “HUSK PÅ Å TA PÅ DEG DIN EGEN MASKE FØR DU HJELPER ANDRE” og overførte de til resten av ditt liv? Hva ville det gi deg?

Varm hilsen Monica

Du finner mer informasjon om meg og Gaia Balanse på: http://www.gaiabalanse.no

522052_403467086411953_1580320325_n