Stikkord

, , , , , , ,

Over tid har jeg flere ganger fått noen tankerekker etter å ha lest innlegg, blant annet i sosiale media, fra fortvilede sjeler som sliter med ulike symptomer som blant annet hører til diagnosen fibromyalgi.

Mine tankerekker løper i stor fart når jeg oppfatter det jeg leser som at vedkommende som skriver har «alle piggene ute» straks det nevnes ordet; psykisk. Hva handler denne motstanden om? Er det negativt å tenke seg at psyken vår har en finger med i spillet? Ønsker vi ikke å tenke på oss selv som en enhet som består av kropp, sinn og sjel og hvor de tre ulike delene påvirker hverandre som er helt naturlig i en helhet?

Når jeg nå velger å skrive noe om dette så kjenner jeg i hele meg at jeg gjør det med varsomhet og med silkehansker på. Dette fordi jeg ikke har til hensikt å tråkke noen på ømme tær. Jeg vet at ord kan oppfattes ulikt og jeg ber deg tro meg på at jeg ikke har andre hensikter i å skrive noe om dette, enn gode. Jeg håper du kan velge å lese med de positive brillene på.

Det foreligger såpass mye forskning på område pr dags dato at det er, slik jeg ser det, rimelig å anta at det er fysiologiske forklaringer på hva som faktisk skjer i kroppen til et menneske som erfarer symptomer som gir diagnosen fibromyalgi. Jeg hører til dem som mener at forskning har vist at det lar seg rent fysiologisk bevise. At vi ikke har rutiner (eller muligens vilje), for å undersøke det som må undersøkes for å finne bevisene hos den enkelte, er en annen sak. Den veien er lang og ikke noe jeg har tenkt å kaste meg inn i, men at tankemønstrene våre bidrar i forhold til hvordan vi har det? Ja. Det mener jeg helt bestemt.

Når smerter og stivhet hersker i kroppen. Når du blir fratatt energi og opplever at du omtent ikke husker noe som helst og absolutt ikke klarer å konsentrere deg, eller når du kan sove hele døgnet uten å noen gang føle deg klar for en ny dag er det da sånn at dette ikke påvirker våre tanker? Altså vår psyke?

Er det utenkelig at en slik påvirkning ikke i sin tur påvirker opplevelsen av smerte i kroppen? Hvordan man håndterer symptomene? Er det utenkelig at symptomene som herjer ikke bidrar til at negative tanker får plass i hode? At håpløsheten, oppgittheten, at selvfølelsen ikke blir påvirket, at opplevelse av mestring (eller rettere sagt manglende mestring) ikke forsterkes?

I min verden henger dette sammen. Jeg klarer ikke å skille mellom kropp, sinn og sjel. Symptomer på ubalanse i kroppen, vil påvirke sinnet. Sinnet i sin tur vil påvirke kroppen.

Det er akkurat det jeg erfarte. Jeg tok tak i tankemønstrene, snudde dem til det som gjorde meg godt. Jobbet med fokus. Tok ansvar for å bidra til at jeg skulle ha det bra. Hva skjedde? Jeg fikk respons fra kroppen. Vinn-vinn. Når jeg tør tre utenfor meg selv og se tilbake så kan jeg godt se at tankemønstre som har vært endel av meg over mange, mange år kan ha bidratt til ubalanse i kroppen og at dette k a n ha hatt en finger med i spiller i forhold til at akkurat jeg fikk diagnosen. MERK: jeg snakker for meg selv. Jeg føler ikke at jeg med sikkerhet kan utelukke denne muligheten.

Tankearbeidet som jeg startet på for noe tid siden har jeg påtatt meg for evig og alltid, for det er noe som sier meg at hvis jeg ikke gjør det, så vil kroppen igjen «komme og ta meg». Da vil ubalansen jeg skaper i mitt sinn via mine tankemønstre vekke fibromonsteret til livet igjen. Da vil kroppen rope og gi meg smerter og alt jeg ikke vil ha. Jeg vil fortsette å leve så lenge jeg bare kan uten symptomer på fibromyalgi, slik jeg gjør i dag, og gjør mitt for å få til det. Tankearbeide er et stort bidrag tror jeg. (I tillegg handler det som tidligere nevnt om fysisk aktivitet, avstressende «medisin» via medisinsk yoga, hva jeg spiser og at jeg har orden på søvnen min).

Hvorfor skal det være negativt å tenke seg at man kan jobbe med tankemønstre og på den måten la dette bidra til at man opplever svarene fra kroppen på en annen måte?

Hva bidrar denne motstanden til? Ihvertfall ikke noe positivt for verken kropp, sinn eller sjel. Vel verd en refleksjon stadig vekk dette…..

Jeg er så heldig at jeg daglig får gleden av å ta i mot vakre sjeler på mitt kontor som kommer for hjelp til nettopp tankemønstre. 90% av disse lever med symptomer på sykdom. Jeg opplever at min erfaring om at det går an å gjøre noe med tankemønstrene og å få en «snillere» kropp å bo i, stemmer. Mine møter med klienter bekrefter dette og det gir meg en fantastisk stor dose motivasjon til å utføre mitt arbeid!

Mer om meg på: http://www.gaiabalanse.no

Varm hilsen fra ♥ Monica

934998_496110167109700_1142537221_n