…. er det en reportasje om min vei fra å ha en hverdag hvor fibromyalgi diagnosen frarøvet meg en hverdag hvor jeg hadde det bra, til at jeg i dag har kontroll på «monsteret» og lever uten symptomer på sykdom.

Jeg har i ettertid fått reaksjoner som;

«Tviler på diagnosen din…..»

«Dette er altfor enkelt…»

«Provoserende…..»

Kjenner at jeg i kveld er litt trist og at jeg må gå noen runder med mine tanker. Hva er grunnen til at slike kommentarer kommer? Jeg har ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved egen erfaring. Jeg får daglig bekreftelser på den kampen jeg har kjempet og at jeg fremdeles, hver eneste dag, har en jobb å gjøre. Tar jeg ikke den, får jeg juling av monsteret…. Fire dager uten medisinsk yoga og jeg kunne fort ha mistet motet.

Hvorfor er det sånn at min erfaring skal trekkes i tvil? Rakkes ned på? Ikke blir  valgt til å bli sett på som inspirasjon?

Jeg mener selvsagt ikke at det jeg har erfart er det som vil gjøre alle andre «friske». Vi er like ulike som vi er mange, men ingen vil ha negative erfaringer med det å lære seg å puste den helsefremmende pusten og kontrollere tankene sine med fokus på de tankene som bidrar til noe bra! Når vi reduserer spenninger i kroppen og setter inn bremsepedalen for stressystemet så vil det gjøre oss alle godt! Det å leve med sykdom bidrar til å leve med et stressystem som er på høygir store deler av tiden og det i seg selv bidrar ikke til noe som er bra.

At Hjemmet valgte å bruke ordet – kurerte – i sin overskrift, er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg bruker ikke dette ordet selv. Jeg anser meg selv for å være uten symtpomer på sykdom og slik er dagene mine så lenge jeg tar jobben! At jeg er kurert er ikke noe jeg har sagt. Jeg har sagt – som jeg sier hele tiden – at jeg lever uten symptomer på sykdom. Det holder for meg. Diagnosen har jeg festet til pannen min for evig og alltid. Jeg velger å ikke forholde meg nevneverdig til den i dag.

Lag gyldne øyeblikk!

Med varm hilsen Monica

 

http://www.gaiabalanse.no

https://www.facebook.com/pages/Gaia-Balanse-as/436721119722976

 

1453368_10151778988018458_50507914_n