Stikkord

, , , , , , ,

Kjære leser!

Den 13.februar var det nøyaktig 1 år siden Gaia Balanse hadde et åpningsarrangement. Et arrangement som med stor glede ble besøkt av veldig mange vakre sjeler og som var en markering av at Gaia Balanse hadde åpnet.

I dag fikk jeg plutselig dette i min bevissthet.

Sent i fjor høst begynte jeg å tenke tanken på hvordan 1 års dagen skulle markeres og jeg hadde ulike tanker i hode. Alt dette ble lagt vekk og overskygget av annet og det endte altså med at jeg ikke engang ble bevisst på fødselsdagen før en dag på etterskudd.

Jeg har sagt, både til meg selv og andre, at jeg er gravid med Gaia. Det er en graviditet som varer i 2 år. Antakelig har dette fått større plass enn jeg har vært klar over og at jeg nå heller får tenke på å markere neste år – den 13.2.15 – for da er mitt påtatte «svangerskap» slutt. 😉

Dette svangerskapet er defintivt anderledes enn de fire andre jeg har fullgått. Selv den siste gangen hvor jeg bar på tvillinger kan ikke sammenlignes med det å bære på, og frem, Gaia. ;

«Man kan ikke være litt gravid når man skal etablere egen virksomhet», er en tanke som til stadighet har plass i min bevissthet. Det er helt riktig. Dette betyr at det ikke finnes arbeidstid mellom 08.00 – 16.00. Det er døgnservice som gjelder. Det betyr også at det ukjente som man ikke har opplevd tidligere – i første svangerskap – vil komme og skal håndteres. Støtte og omsorg kommer like godt med som i andre svangerskap, men man må selv bære vekten, påkjenningene og endringene.

Egenomsorg er viktig for å kunne tåle belastningene best mulig, derfor jobber jeg på for å skape balanse så godt jeg kan og jeg bruker kontinuerlig fokus på glede og alt det fantastiske jeg får lov til å oppleve i hverdagen. Glede over at «magen» vokser og at mange gleder seg med. At noen ikke er fullt så begeistret for min «voksende mage», er ikke noe jeg bruker energi på. Det gjør meg ikke godt. Mitt fokus er ikke der, men på det motsatte.

Det ER fantastisk det jeg har fått lov til å erfare igjennom det året som har gått. Fra å ha et håp om at 15 ville finne veien til tre oppsatte kurs i medisinsk yoga fra uke 5 i 2013 til å raskt ende opp med hele fem fulle kurs med 17 vakre sjeler på hvert kurs. Ganske raskt vokste magen videre til å romme syv fulle kurs for så å avslutte 2013 med hele ni fulle kurs. Januar 2014 startet med hele 170 påmeldte til like mange plasser. Du snakker om hurtigvoksende mage…..dette gikk fortere enn med tvillingmagen! 😉

Stadig flere fant veien til individuelle coachingsamtaler utover 2013 og det med stor glede. Såvidt jeg vet pr. i dag er det kun 1 sjel av disse som ikke har vært fornøyd med tjenesten som har blitt levert. Vedkommende har ikke fortalt det til meg, men jeg hører at det snakkes. Det er helt greit. Mitt fokus er ikke der. Jeg holder fokus på alle de som med blanke øyne forteller meg at jeg har bidratt til at de har fått et «helt nytt liv» etter samtaler. I min verden er det slik at de selv har skapt seg det. Når verktøyet er på plass, så er det bare å bruke det! Har man ikke den viljen, så kommer man ingen vei. Ansvaret for å bruke, er ikke mitt. Jeg har ansvar for å bidra til at nødvendig verktøy blir gitt og med så mange fornøyde klienter så våger jeg å tro at det er et fantastisk verktøy jeg får gleden av å bidra med.

Tilbudet om healingmassasje våget jeg ikke å ha noen tanker om i forhold til hvor stor del av magen det skulle få. Jeg bare visste at jeg ønsket å gi dette tilbudet da magen min rommer noe jeg har fått i gave og som jeg veldig gjerne ønsker å gi videre. Stadig flere fant veien igjennom 2013 og fantastiske, ja magiske, gaver har blitt gitt og tatt i mot.

I magen finnes også et ønske om å være en inspiratør, en som formidler. Formidler noe som den enkelte kan ta i bruk for å skape endring. Dette har resultert i at jeg har holdt flere foredrag igjennom det første året. At alle foredrag ble svært godt besøkt, er helt uvirkelig. At tilbakemeldingene rommer så mye glede, taes i mot med takknemlighet og ydmykhet.

Totalt sett er alt en drøm. Drømmesvangerskap.

Status pr i dag den 14.2.14 er at avtaleboken stort sett er full hele tiden, at kurs blir fulle, at jeg opplever hver eneste dag at lys tennes i andres øyne og at jeg selv blir rørt.

Kjærlighet, lys, informasjon, glede, omsorg, inspirasjon, takknemlighet.

Dette er Gaia – for meg.

Tusen takk til meg selv for at jeg vågde å følge mitt eget hjerte. Da jeg, for en god stund siden nå, sa til meg selv – dette må jeg bare gjøre. Jeg må gå inn i dette. Det er det her jeg skal gjøre. Det er dette jeg er ført frem til. Alle brikkene faller nå på plass. Jeg kan! Jeg er bra nok! Jeg kan ikke velge å la være! Det er nå, eller aldri!

Jeg er så glad for at det ble NÅ og svangerskapet er halvgått.. mon tro hva som venter. Formen er fantastisk. Jeg er helt sikker på at jeg kan gå svanger med all styrke, mot, glede, iver og kjærlighet som behøves.

Gaia – den store mor av alt. Alle menneskers mor.

Det er en ære.

Til ettertanke for meg i dag.

Takknemlig og ydmyk hilsen Monica

http://www.gaiabalanse.no

https://www.facebook.com/pages/Gaia-Balanse-as/436721119722976

1521653_634694639905694_1376003837_n