Stikkord

, , , , , , , , , ,

Kjære leser!

Av og til tar livet vendinger som gjør at det skjelver i fundamentet slik at sprekker må få oppmerksomhet og arbeid må nedlegges i å finne ny støpemasse. Om du vet hva som er viktig for deg og hvorfor du reagerer som du gjør, er det straks enklere å håndtere.

Hva om det aldri har vært et godt fundament? Om det aldri har vært tilstrekkelig med solid og velfungerende støpemasse. Hva da? Hva om du egentlig ikke har et forhold til hvem du egentlig er? Hva du rommer? Hva som er viktig og slettes ikke forstår hvorfor du reagerer som du gjør? Ja…hva da? Hva om du ikke kjenner deg tilstrekkelig trygg i deg selv?

Ganske ofte møter jeg følgende utsagn «Jeg vet jo ikke hvem jeg er! Hva jeg liker, hva som er viktig for meg, hva som er årsaken til hvorfor jeg har tatt de valg jeg har tatt! Jeg vet ikke hva jeg vil!», når jeg sitter i samtaler med vakre sjeler som kommer for hjelp til å finne sin vei videre. Hjelp til å støpe sitt fundament. Hjelp til å skape et liv hvor det er godt å være. Hjelp til økt livskvalitet. Hjelp til bedre helse. Ja, du vet vel at alt henger sammen?

Her er det store områder å arbeide på, men skal vi komme noen sted i det hele tatt så tror jeg at noe av det første som må få fokus er ditt eget verdisystem. Selv når du ikke klarer å definere hva som er viktig for deg, så sitter ditt verdisystem i hele deg. Du styres av dine verdier – det som er viktig for deg. Dine verdier er avgjørende i forhold til hvordan du oppfatter, hvordan du reagerer og hvordan du agerer. De ligger der som en slags veiviser og til hjelp for deg, og det vil så absolutt være til stor nytte om du gjør deg kjent med dem! Dette fordi det gir deg forståelse og innsikt. Ikke minst i forhold til hvem du er og hva du har behov for.

Om du stiller deg selv følgende spørsmål: Hva er viktig for meg? Hvilke opplevelser/erfaringer har jeg hatt i mitt liv hvor jeg har reagert kraftfullt (positivt/negativt)? Hvorfor reagerte jeg? Ta frem penn og papir og la det som kommer til deg få plass på papiret. Still deg selv spørsmålene flere ganger og helt til du er sikker på at du har fått med deg alt. Er det noe mer som er viktig for meg? Er det noe mer som får meg til å reagerere, og hvis det er –  hvorfor?

Når alt du kommer på er vel notert så ser du nøye på verdiene og forsøker å rangere fra 1 og videre. Øverst skal stå det du kjenner/tenker/ser for deg at er det aller viktigste og deretter så godt du kan rangere nedover. Noen vil nok fremstå som omtrent like viktige og det er helt ok.

Min verdiliste ser slik ut (de 5 øverste):

Kjærlighet, Ro, Helse, Rettferdighet, Omsorg

Når jeg har kjærlighet, har jeg da også ro? Har jeg også helse? Rettferdighet? Omsorg? Når jeg har ro, har jeg da også helse? Når jeg har ro, har jeg også rettferdighet? Når jeg har rettferdighet, har jeg da også omsorg?

Alt henger sammen. Alt jeg trenger å gjøre er å holde fokus på det som er aller viktigst for meg. Kjærlighet. Ro. Tar jeg valg, håndterer livet ut fra disse to verdiene så har jeg alt jeg trenger. Opplever jeg noe jeg reagerer kraftfullt på, så har jeg forstått at det er fordi at mine grunnverdier røres ved.

Allerede som barn var dette tydelig. Lille Monica var mer enn tydelig angående rettferdighet. Jeg var ikke gamle jenta før jeg sa klart og tydelig i fra når jeg opplevde noe som i følge mine ressurser den gangen opplevdes som urettferdig. Stakar læreren på barneskolen….

Jeg utviklet en lav selvfølelse, et fundament med sprekker, fordi jeg ikke opplevde å motta/evne til å ta i mot den kjærligheten jeg hadde behov for. Det resulterte i en stemme som hele tiden minnet meg om at jeg ikke var god nok. Ikke verdig nok. Ikke bra nok. Mye som jeg i dag ser var kjærlighet, ble vridd til å ikke være det. Jeg evnet ikke å ta i mot. Ikke forstod jeg den gangen at jeg kunne velge å gi meg selv den kjærligheten jeg hadde behov for. For meg er det i dag en viktig nøkkel i denne setningen: «Jeg er. Jeg er bra nok. Akkurat som jeg er. Sånn er det!».

Jeg ble syk fordi jeg over flere år ikke tok ansvar for å gi meg tilstrekkelig ro og når kjærligheten – fundamentet – også sviktet så ble det umulig å stå på bena lenger. I dag ser jeg. Hode var over svært lang tid full av negative tanker. Kroppen signaliserte negative følelser og alt til sammen skapte så mye ubalanse i kroppen at sykdom var uungåelig. I dag er det en selvfølge for meg å ta vare på akkurat dette. Jeg gir meg selv så mye ro jeg må ha. Det betyr at jeg også må sette grenser både for meg selv og for andre. Jeg ser på andres valg på en annen måte, jeg flytter fokus til det som gir meg ro når hode er fullt av det motsatte, og tar valg som bidrar til at mitt behov for ro blir ivaretatt. Hva har da skjedd med helsa? Enormt. Det er også sånn at når skuldrene og nakken min i dag kommer og sier ifra, så vet jeg hvorfor. Jeg har en jobb å gjøre… kjærlighet via egenomsorg og som igjen gir meg ro.

Hvem er du? Hvorfor reagerer du som du gjør? Hva vil innsikt og forståelse gi deg? Om du ser sammenhengen og velger å ta ansvar for deg selv, hva får du da?

Det er en stor gave at jeg i dag får lov til å hjelpe svært mange til å komme på vei i sitt liv mot der det er godt å være. Der man vet hvem man er, hvorfor man reagerer som man gjør og hva som skal til for å skape de nødvendige endringer i tankemønstre og holde fokus! Der man tar bevisste valg og gir seg selv mulighet til å ha det bra og også være god for andre!

Tusen takk.

Varm hilsen Monica

Facebook

Hjemmeside

I-Am-Phrases