Stikkord

, , , , , , , ,

Kjære leser!

Jeg får til stadighet opp det samme innspillet i mitt hode. Det kommer jevnlig igjennom dagene og nå har det også begynt å gjøre seg gjeldende i drømmene mine. Det som gjentatt blir meg gitt er; «Monica. Du må se å komme igang med barneyoga!».

Ja….det er helt riktig!

Jeg brukte 2014 til mye fordypning i yogaens verden. Blant annet til det å bli kjent med yoga for barn- og unge og igjennom hele reisen kjente jeg på at noe i meg ble kraftfullt berørt. Jeg tror så inderlig på yogaens kraft som kilde til forebygging, ivaretakelse og god utvikling. Jeg har selv opplevd, og opplever daglig, hva yogaen bidrar med for meg selv og jeg blir svært ofte dypt berørt når de jeg er så heldige å møte på min vei via yogaen forteller hva de erfarer.

Når jeg nå erfarer alt dette så kjenner jeg også på et kraftfullt engasjement for å bidra til at barna våre blir kjent med, og erfarer, dette verktøyet. Jeg er overbevist om at det vil utgjøre en stor forskjell for mange på individnivå, men også i et mye større perspektiv. Ikke minst samfunnsøkonomisk.

«Barn har en helt naturlig spirituell bevissthet når de kommer inn i vår verden. Yogaen vil kunne hjelpe dem til å bevare denne og til å utfolde sitt unike potensiale som mennesker», sier barneyoga-pioneren Shakta Kahlsa. Jeg er sikker på at hun har rett.

Stadig flere yogaskoler og barnehager tilbyr yoga for barn. Det også her i Norge. Tilbakemeldingene er svært hyggelige. Mange er i ferd med å oppdage yogaens fordeler i denne travle tidsalderen vi lever i.

Igjennom yogaen styrkes barnets eget sentrum og kontakten med en sjelelig bevissthet uavhengig av hva de presterer, føler eller tenker. Med dette hjelpes barna til å fortsette å være glade, de etablerer trygghet og kan være den magiske skapningen de ble født som.

Dalai Lama har sagt: «Hvis hver åtteåring på kloden blir lært meditasjon vil vi kunne eliminere volden i verden innen en generasjon.»

Ja….jeg tror det er helt riktig. All forskning viser hvor effektivt yoga styrker barna både mentalt og fysisk.

Vi ser at barn som gjør yoga har bedre koordinasjon og konsentrasjonsevne. De har evnen til mer harmoniske relasjoner. For barn med utfordringer som f.eks ADHD og autisme vil yoga og meditasjon være et unikt terapeutisk hjelpemiddel. Yoga roer ned nervesystemet og skaper fokus igjennom integreringen av de to hjernehalvdelene og en styrket forbindelse mellom kropp og hode. Meditasjon og bevissthet om pust øker selvregulering og evnen til å hvile i seg selv. Totalt sett blir muligheten til å tilegne seg kunnskap mye bedre. F.eks.

Yoga for barn handler aller mest om ha det gøy. Det å møte barna der barna er og at de skal oppleve at yoga er moro selvom den underliggende motivasjonen for å bidra til at barna opplever yogaen, er at deres selvfølelse og fokus styrkes igjennom bevisstheten om seg selv fra innsiden og ut.

Det mangler ikke på argumenter for hvorfor yoga er fantastisk også for barna. Jeg er overbevist for lenge siden. Jeg må se å komme igang skikkelig. Et hovespørsmål for meg har vært hvordan jeg skal kunne nå ut på best måte. Svaret på dette spørsmålet har blitt at jeg skal holde kurs for dere som på en eller annen måte kan ta med dere kunnskapen inn i dagene deres som omfatter barn. Enten du er forelder, du jobber i skolen eller i barnehage eller du på annen måte vil kunne gjøre nytte av den kunnskapen jeg sitter med. Det er slik jeg ser det, den beste måten å bidra til at så mange barn som mulig vil få mulighet til å legge dette fantastiske verktøyet i sin egen verktøykasse slik at de kan holde sitt eget lys tent og ikke la «livets skole» slukke det.

Jeg ønsker også å ha enkelte egne barneyogaklasser så det vil også komme.

Med yoga vil barna alltid kunne finne tilbake til sitt eget sentrum uansett hva som skjer rundt dem. Der er tryggheten. Der er roen. Der er kraften. Der bare er…..Lyset. Der er også min motivasjon. Vil du hjelpe meg å bidra?

Jeg gleder meg!

Fra mitt hjerte til ditt, Monica

Facebook

Hjemmeside

Yogabarn4