Stikkord

, , , , , , , , ,

Kjære leser!

I hvert øyeblikk skaper du din egen verden. Sånn er det. I hvert øyeblikk…

Har du noen gang opplevd noe sammen flere og når dere snakket om opplevelsen etterpå så var det ulike oppfatninger dere hadde? Det selvom dere jo var på samme sted til samme tid? Det kan bli mye uro av slikt… Vi tror jo på vår egen sannhet! «Du må da kunne se det samme som meg?!», «Jeg er sikker på at han sa det for å såre meg!», «Åhhh! Ingen forstår meg!», osv.

Nei. Slettes ikke. Vi erfarer ikke det samme. Det vi opplever i hvert eneste øyeblikk blir puttet inn i allerede eksisterende mønstre på innsiden hos hver og en av oss, og vi har svært ulike mønstre! Resultatet kan bli en himmel i forskjell!

En person som står trygt i seg selv, og ikke bærer mye frykt, vil oppleve situasjoner i livet veldig ulikt en person som ikke er trygg i seg selv. Det kan holde med et blikk, et tonefall eller en kroppsholdning for å skape en følelse av utrygghet og dermed uro. Den som ikke rommer like mye utrygghet vil ikke tolke tonefallet på tilsvarende måte.

Hver og en av oss ligger alene bak vår egen opplevelse! Tenk seg til da hvor mange muligheter det finnes for at vi faktisk ikke ser «sannheten» av verden! Hvem eier den?

Vi tror på vår egen modell av verden og med det tror vi også på de følelsene som kommer i oss fra våre egne mønstre. Mønstre som er skapt for svært lenge siden. De fleste faktisk før vi ble 12 år. Mønstrene våre skaper «troene» våre og slik er det liksom! Vel… muligheten for at det er på en helt annen måte, er ganske så stor.

Om du opplever deg selv som verdifull og god nok har du et svært godt utgangspunkt for den verden du skaper i hvert eneste øyeblikk. Da har du trygghet og mye ro. Dette fordi at hele livet ditt preges av hvordan du vurderer deg selv.

Om du tror på den sannheten som det er i at du ER god nok og at du ER verdifull, så vil dine tolkninger av det som skjer bli en helt annen. Du er trygg, alt handler ikke om deg, ingen er ute etter å «ta deg», du trenger ikke å sammenligne deg med andre, du trenger ikke å gjøre enda mer, du kan ta i mot tilbakemeldinger med forståelse av at de kommer for å hjelpe deg og at den som gir deg dem har en god intensjon, du trenger ikke å gjøre mer enn så godt du kan og du har troen på at det er godt nok.

Om du endrer dine troer via bevisstheten din, altså kunnskap om at det kan tenkes du tar feil, så vil mye annet i ditt liv også endre seg. Hele din verden endres. Om du sørger for at du innstallerer sannheten om at du ER god nok og at du ER verdifull så sørger du også for at du lever i en verden som er bedre for deg. Hvordan innstallere? Begynne å si det til deg selv.. igjen og igjen. Og vet du? DET ER SANT! Du er så god nok og du er så verdifull! Sånn er det!

Hele ditt liv preges av hvordan du vurderer deg selv. Sørg for at du har høy verdi slik at du får den beste verden å leve i og det i hvert eneste øyeblikk av ditt liv!

Det er ditt valg. I denne stund skaper du din egen verden…

Fra hjertet – Monica

Facebook

Hjemmeside

Yogabarn4