Kjære leser!

Daglig tar jeg i mot vakre sjeler for coaching. De velger å komme for å få hjelp til å bevege seg fra en livssituasjon som ikke gir det gode, og til dit hvor det er godt å være. Ingen av oss klarer dette uten å få nødvendige verktøy i vår egen verktøykasse. Jeg er så heldig som får lov til å hjelpe! Via verktøyet skjer det store endringer!

For noen dager siden ble et stadig tilbakevendende tema lagt på bordet. Utfordringer i relasjoner.

Utfordringer i relasjoner er noe som alltid vil dukke opp. Problemer, diskusjoner og konflikter vil alltid være til stede. Sterke følelser vil alltid møte oss. Vi tolker, vrir og vrenger. Vi er sårbare og fulle av skam. Vi oppfatter ofte at det som møter oss er personlig ment, og går i skyttergraven.

Det blir nødvendig å beskytte seg. Noen har sinne som beskyttelse. Betyr det da at vedkommende egentlig er sint? Kan sinne egentlig være noe helt annet?

Sinne behøver absolutt ikke være det vi tolker det som, og ofte er det ikke det. Hva er årsaken til sinne?

En typisk situasjon er det man oppfatter som en anklage mot seg selv har en tendens til å utløse forsvar eller skam. Når det skjer er det svært utfordrende å skulle snakke om tingene på en ordentlig måte. Som oftest går ikke det. Behovet for forsvar kommer omgående! Noen reagerer med sinne. Sinne som forsvar.

Hvorfor? Dette skjer ofte fordi «anklagen» blir tatt i mot som om den er personlig. Det tolkes som om det er sider ved deg, eller hele deg, som det er noe «galt» med. Selvfølelsen rammes. Utryggheten kommer. Reaksjonen kommer og den kommer også til uttrykk via adferd.

Det er en kunst å ikke ta den andres kommunikasjon personlig! Kunsten ligger i det å kunne holde på en lytteposisjon. Om du holder deg åpen for hva den med den negative kommunikasjonen strever med, hvordan det ser ut fra den andres modell av verden og utfordrer deg selv til å se hva slags frustrasjoner vedkommende strever med, så skjer det en annen reaksjon på innsiden hos deg! Behold en slik åpen lytterposisjon alltid! Uansett! Det er nemlig svært sjelden at det er deg det handler om!

Du kan når som helst velge å trekke dype pust og minne deg om din egen posisjon. Velge nøytralitet. Velge nysgjerrighet og via det å lete etter det å kunne se noe på en annen måte. Du kan når som helst minne deg på at din oppfattelse ikke nødvendigvis er sannheten og med det utfordre deg på det å se noe på en annen måte. Det er sjelden at din tolkning er sann…

Ofte er sinne ikke egentlig sinne. Det er redsel, frykt, skam, utrygghet.

Hvordan er det da lurt å møte sinne? Hva trenger en som kjenner på disse kraftfulle følelsene? Hva trenger du når du har dette på innsiden? Om du velger å møte deg selv med omsorg og det gode, hva får du da? Om du velger å møte den andre med det samme, hva får du da? Endringen kommer fra deg. Alltid. Ikke gå i fella som heter å ha forventning til at andre skal gi det til deg…

Ta godt vare på deg!

Fra hjertet – Monica

Facebook

Hjemmeside

flytt4