Stikkord

, , , , , , , , , , ,

Kjære leser!

En stor overskrift denne gangen. Den kan romme svært mye. Denne gangen tar jeg sats og dykker ned i begrepet betingelsesløs kjærlighet. Den kjærligheten som det er mulig å velge å gi fullstendig uten krav. Fullstendig uten forventning. Den kjærligheten som ligger der som en gedigen mulighet for oss alle sammen. Hele tiden. Jeg har nevnt dette i innlegg tidligere, men her får du noen flere tanker og refleksjoner omkring dette. Slik jeg ser det. Håper det kan gi deg noe!

I min verden starter det hele med bevisstgjøring på at det i første rekke handler om å gi seg selv denne kjærligheten. La den være kraft til å slippe prestasjonspresset for å være god nok. La den være tilstrekkelig slik at frykten for å ikke tilhøre eller bli utstøtt treffe oss som slag i ansiktet titt og ofte, ikke får overtaket. Viktigheten av å gi seg selv dette er av så stor betydning for deg, selvsagt, og for at du kan være god for andre! Du har behov for å stå trygt i deg selv, at din selvfølelse er uten sprekker, for at du virkelig kan skinne og lyse opp for både deg selv og andre. Med selvfølelsen i orden blir svært mye annet enklere.

Hvorfor tror du vi er så dyktige på å følge «saueflokken»? Alle vet jo hva som skjer med det sorte fåret? Eller? En sannhet med store modifikasjoner. Jeg er temmelig sikker på at mange sorte får har etablert et fundament som er sikkert som fjell. Kun ved å bruke sementen som heter – Jeg er! Jeg er god nok som jeg er! Sånn er det!

Siden frykten for å ikke tilhøre og bli akseptert ligger så sterkt i oss, så blir det viktig å være bevisst på at den nødvendige påfyllingen av kjærlighet er noe vi kan gi oss selv hele tiden. Helt uten betingelser. Du er! Du er bra nok! Sånn er det!

Jeg har en lang fortid med prestasjonsprinsessen sterkt til stede. Jeg har jaget meg selv i åresvis med fanden i helene. Fanden som ropte til meg at jeg ikke var god nok. At jeg stadig kunne gjøre det bedre. At jeg måtte mer og burde mer. I den senere tid har jeg forstått hvor det hele ble skapt. Det i en episode da jeg var ca 7 år. En episode som jeg i dag kan forklare med helt annen innsikt og forståelse enn det jeg var i stand til den gangen. En episode som slettes ikke hadde fått betydning i dag, men som den gangen det skjedde virkelig fikk stor konsekvens. En episode som lot 7 år gamle Monica virkelig bli preget av en følelse av å være utstøtt. Ikke verdig. Ikke verdig å bli elsket av den som betydde aller mest for meg.

I mitt ubevisste sinn ble denne episoden lagret og i mange år ble jeg påminnet det sinnet mitt hadde tolket det til å bli. En sannhet som slettes ikke var det, det ser jeg i dag, men som like fullt fikk bli en sannhet i mange mange år til.

I dag ser jeg det hele med de ressursene jeg har som 43 år gammel Monica. Det endrer «sannheten» som er lagre. Så kraftfull endring at alle de gamle mønstrene omkring dette er borte. De gangene jeg får noe opp i bevisstheten som handler om gammelt grums, kommer det automatiske svar til meg selv. Svaret er alltid – du er bra nok akkurat som du er! I deg har du alt du trenger!

Betingelsesløs kjærlighet.

Hva skjer om vi gir andre det samme? Om vi møter andre med denne muligheten langt fremme i bevisstheten? Om vi, når vi kjenner at vi reagerer på andres adferd på en slik måte at vi får negative tanker i hode, eller kjenner en følelelse som ikke er god for oss, velger å hente frem mulighetene til å velge ubetinget kjærlighet? Hva skjer med tanken og følelsen?

Jeg vet hva som skjer og endringen er av stor positiv betydning.

Livet handler om kjærlighet. Hva får du om du velger å holde bevisstheten rettet mot dette? Frihet? Ro? Harmoni? Balanse? Glem ei heller at det også har kraftfull betydning for helsen din…. ❤

Takknemlig hilsen fra hjerte, Monica

Hjemmesiden til Gaia Balanse

Gaia Balanse på Facebook

943247_546318572076635_403145679_n